Подписка на антивирусы и другое ПО

Рус Қаз

Жазылу антивирусы және сырттың ПО

Рус Қаз

DVD Cloner

Бағасы
300 тенге/мес
Нажимая кнопку, я принимаю условия оферта  шарттары;.

Описание продукта

Soft4Boost DVD Cloner - DVD-дискілердіѕ дјл кґшірмелерін жасау їшін ыѕєайлы ќўрал. Јр тїрді кґшіру резімдері бар ( тўтас DVD, DVD ќосымша материалынсыз, тек видеоны жјне пайдаланушыны), кейіннен CD/DVD/Blu-Ray дискілерге жазу немесе таѕдаєан папкаєа саќтау мїмкіндігімен. CD-R/RW, DVDR, DVDRW, DVD-RAM, екі ќабатты жјне екіжаќты DVD ќоса алєанда мейлінше танымал жеткізгіштердіѕ кґпшілігі ќолдайды.

Ќарапайым "one-click" интерфейс,алуан тїрлі мїмкіндіктер мен жеткізгіштердіѕ алуан тїрін ќолдауы Soft4Boost DVD Cloner еѕ ыѕайлы јрі сўранысќа ие баєдарламалыќ жасаќтама етеді, ол їй видеосыныѕ DVD-кґшірмелерін жасайды.

Soft4Boost DVD Cloner їўй видеосын бастапќы сапамен кґшіруге мїмкіндік береді - тїймешікті екі аќ рет басу арќылы 1 де 1 кґшірме жасауєа мїмкіндік туды. 1 2 3 тјрзід оп-оѕай! Soft4Boost DVD Cloner кґшірудіѕ кґптеген режімдерін ќолдайды: тек видеоны єана немесе менюмен бірге тўтас DVD кґшіруге болады. Аудио жјне видео сапасына нўќсан келмейді! "Дискіге икемеду" зияткерлік функциясын Soft4Boost DVD Cloner ќолдайды, бўл функция автоматты тїрде аудио жјне видеоныѕ еѕ їздік теѕшеулерін орнатуєа немесе кґлемі ґте їлкен болса, DVD икемдеу їшін ќысуєа мїмкіндік береді!

Soft4Boost DVD Cloner алуан тїрлі жеткізгіштер типтерін ќолдайды: CD-R/RW, DVDR, DVDRW, DVD-RAM, екіќабатты DVD жјне еѕ жаѕа Blu-ray BD-R жјне BD-RE дискілер. Сонымен ќатар, Soft4Boost DVD Cloner кез келген жазатын CD/DVD,оныѕ ішінде сыртќы жјне виртуалды приводты ќолдайды.

Ќолдау ќызметі Soft4Boost DVD Cloner

Сайт: www.soft4boost.com
E-mail: support@soft4boost.com

Экранның суреті

Чем хороша подписка?

  • дешево и удобно
  • всегда можно приостановить подписку
  • легко пробовать разное ПО