Подписка на антивирусы и другое ПО

Рус Қаз

Жазылу антивирусы және сырттың ПО

Рус Қаз
Қосу үшін 300 тенге ішінде месяц →
Мен шарттарды қабылдаймын
оферта  шарттары;

Soft4Boost Disc Cover Studio — жинаќы јрі толыќфункционалды ќосымша, ол пайдаланушыєа оптикалыќ дискілер їшін тїрлі этикеткалар жјне ќораптар їшін мўќабалар жасауєа, оларды редакцияауєа жјне графикалыќ файлдарєа саќтауєа мїмкіндік береді.

Сізге дизайн жасаудыѕ да ќажеті жоќ, ґйткені Soft4Boost Disc Cover Studio кґптеген дайын таќырыптармен жеткізіледі.Таќырыпты таѕдайсыз,ґз мјтініѕізді енгізесіз де басып шыєарасыз. Бўдан ќарапайым болуы мїмкін емес. Болмаса сіз ґз тамаша дизайныѕызды жасап, оны їлгі ретінде саќтап, оны кіріктірілген таќырып ретінде ќайтадан пайдалануыѕызєа болады.Егер сіз тартымды мўќабасы бар дискілер жасап кґргіѕіз келген болып жїрсеѕіз, онда Soft4Boost Disc Cover Studio мїмкіндік беріѕіз. Егер сіз диск жаза білсеѕіз, онда сіз Soft4Boost Disc Cover Studio-мен тамаша мўќабалар мен этикеткалар жасай аласыз. Баєдарлама їдерістіѕ јр ќадамында, ал кіріктірілген таќырыптарда басќаша жїруі мїмкін емес.

Soft4Boost Disc Cover Studio ќолдау ќызметі

Сайт: www.soft4boost.com
E-mail: support@soft4boost.com

Жазылыммен мәселе туындады ма?

Біздің техникалық қолдау қызметіменбайланысыңыз

Қосу үшін 300 тенге ішінде месяц →
Мен шарттарды қабылдаймын
оферта  шарттары;

Барлық өнімдер

Экранның суреті